تمامی فایل ها ، قالب های سایت استاتیک فارسی و افزونه های فارسی سایت HTML 5 Website مارکت فارسی با قابلیت واکنشگرا ، آماده تغییرات و آخرین نسخه اصلی.

تمامی دسته بندی HTML 5
Vuexy
Vuexy – Vuejs-React-HTML & Laravel Admin Dashboard Template
قالب آدمین Vuexy سایت برای طراحی وب سایت و اپلیکیشن  با طراحی چند گانه
0
canvas
Canvas | The Multi-Purpose HTML5 Template
قالب کانواس HTML5 چند منظوره و واکنشگرا با بروز رسانی رایگان به جدیدترین نگارش با باندل کامل
14
Alpha - Material Design Admin Template
Alpha – Material Design Admin Template
0
metronic
Metronic – Responsive Admin Dashboard Template
دانلود قالب مدیریت سایت HTML با قابلیت راست چین کامل و دریافت آخرین نسخه رایگان برای خریدارن
43
M F